När Pride konstutställning öppnar på Pride house/Kulturhuset under tisdagen kommer även The UnStraight-museum att presentera sitt arbete med att samla in hbtq-historien.
Bakom projektet ligger bland annat Ulf Petersson som under Europride 2008 presenterade Article 1-utställningen.
Article 1 som utgår från FN-stadgans första paragraf om alla människors lika värde har efter Stockholm med stöd av Svenska Institutet och de svenska ambassader varit på turné i de före detta jugoslaviska länderna liksom i Baltikum och skall i höst till Sankt Petersburg i samband med en Queerfestival.
– Under denna tid har behovet av att hbtq-världens historia samlas in och dokumenteras blivit allt tydligare, säger Ulf Petersson till QX inför att projektet The UnStraight museum nu lanseras för en bred publik vid Stockholm Pride.
The UnStraight musuem är ett initiativ som fått erkännande och museistatus vilket Petersson berättar nu öppnat en rad dörrar.
– Vi hjälper svenska museer att katalogisera och göra icke straighta kategorier sökbara, berättar han.
Ett arbete som gör att en ny värld nu kan synliggöras i de stora samlingar som finns på svenska museer, och framöver även museer i andra länder.
Förutom att synliggöra det som redan finns på museerna vill The UnStraight museum samla in folklivshistoria och uppmanar nu besökare på Pride att ta med sig egna icke-straighta berättelser som kan läggas in i museets online-samlingar.
– Vår utmaning handlar om att många inte ser betydelsen av sina egna berättelser och sina egna erfarenheter, säger Ulf Petersson. Vi hoppas verkligen att många skall ta med sig något föremål som blir del av att definiera den ostraighta historien.
– Som att man tar med sitt ”komma ut-brev” till mamma?
– Ja absolut, men även en sak som har haft betydelse i ens liv och är med om att berätta din historia, säger Petersson.
Ulf Petersson är noga med att säga att man nu under Pride startar verksamheten, det är inget färdigt folklivsmuseum vi kommer få ta del av, utan början av ett projekt som aldrig kommer att sluta, utan bara växa och garanterat bli allt mer spännande med tiden. Nu i starten har den icke-straighta museisatsningen fått stöd av Kulturbryggan och Jämus-projektet på Historiska museet.

Bild från invigningen av Article 1 och The Unstraight Museum på Museum of Yugoslav History i Belgrad. Goran Miletic till vänster och Ulf Pettersson till höger

Att skapa kategorier för redan existerande samlingar på museer möjliggör att berättelser om homosexuella och andra icke-straighta personers liv och verksamhet kan beskrivas och vår historia på allvar börja skrivas.
Bidra till detta genom att ta med din gaytidning, din förlovningsring, din dikt, bilder från din semester och låt The UnStraight-musem digitalisera och ta emot din berättelse.
Passa samtidigt på att se konst av Makode Linde, Christian & Keller liksom bland annat regnbågskonst från Ryssland och Singapore. Utställningen pågår så länge Pride House är öppet, dvs fram till och med fredag.


FN-stadgans första paragraf lyder på engelska: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.