Den första augusti tillträder han. tjänsten som direktör för NIPÅ, en åländsk kulturinstitution som verkar för att ta nordisk kultur till Åland och åländsk kultur ut i Norden.

–  Jag ser fram emot att kunna bidra till det nordiska samarbetet, för konst- och kulturutövarna och kulturlivet på Åland, säger Tasso Stafilidis i ett pressmeddelande från NIPÅ och konstaterar:
–  Konst och kultur ska tillsammans med hållbar utveckling vara en angelägenhet för var och en.

Karen Ellemann, som är Nordiska ministerrådets generalsekreterare, säger i pressmeddelandet attg hon är ”ivrig” att se Stafilidis ”yrkeskunskap och erfarenhet” tas med till Åland.

–  Jag är riktigt glad över att ha Tasso Stafilidis ombord på den nordiska skutan som ny direktör på NIPÅ på Åland. Med en solid bakgrund inom konst- och kulturfältet och med erfarenhet från pride-festivalerna har han en god kunskap om viktiga problemställningar som vi arbetar med. Jag önskar honom varmt välkommen, säger hon.

NIPÅ är ett kulturinstitut som ligger under Nordiska ministerrådet. Liknande verksamhet finns på Grönland, Färöarna och på Island.