Nu sänder Gayradion ett entimmes jubileumsprogram på lördag 31 maj – på själva jubileumsdagen – kl. 14.00 (med repriser kl. 23 och på söndag kl. 11) på 95,3 MHz i Stockholm och även på nätet, via www.gayradion.nu

– Det kommer att bli tillbakablickar på närradions start och utveckling under åren, lovar Elias Hedlund som är redaktör för jubileumsprogrammet. Mina gäster i programmet är två av SGR:s veteraner, Johan Falk och Leszek Rozpedek, men vi kommer även att höra andra röster och ljudinslag bl.a. från de första åren, fortsätter Elias.
Elias själv själv måste även han räknas som en veteran med sina imponerande 14 år på Gayradion.

Annonsen för gayradion i Revolt

Försöksverksamheten med närradion bröt 1979 det radiomonopol som gällt fram till dess i Sverige och SGR var en av de första närradiostationerna som började sända i Stockholms innerstad. SGR var då en av RFSL-Stockholms många arbetsgrupper. Närradioverksamheten permanentades i landet 1982 när riksdagen instiftade en närradiolag. Under framför allt 80- och 90-talen betydde SGR mycket för gayrörelsens och RFSL:s utveckling. Bland annat bildades den första ungdomsgruppen inom RFSL-Stockholm genom ett upprop i SGR.

Legendariska är sändningarna under alla Frigörelseveckor med direktsändningar från demonstrationerna och parkfesterna i Humlegården och Kungsan, festerna bl.a. på Hasselbacken och Älvsjömässan och gudstjänsterna från Storkyrkan. Många har omvittnat att gayradion betytt mycket för deras personliga komma-ut-processer, inte minst genom att andra berättat i radion om hur det var för dem att komma ut. Under aids-tiden betydde också Gayradion mycket för att hålla samman och förmedla information och stötta många.

Det grundades även gayradiostationer i städer som Göteborg, Malmö och Umeå och också i Köpenhamn, Helsingfors och Bergen och samarbete uppstod mellan alla dessa. Gayradion i Stockholm finns än idag kvar – efter 35 år – men är nu en fristående förening som avknoppades från RFSL 2006 och som drivs av ett antal entusiaster och frivilliga insamlade medel. Medielandskapet är idag ett helt annat än under de 20 sista åren på 1900-talet och idag finns Gayradion både på Facebook, som klubb på Qruiser och på internet och kan därför höras över hela världen. Programmens karaktär har även ändrats under årens lopp i och med såväl gaysamhällets som mediabrusets utveckling, men förhoppningsvis kommer Gayradions betydelse att vara viktig för många även i framtiden.