Det är en hompoionjär som har gått bort. Den danskfödde Henning Pallesen, 83, var motståndsman på andra sidan sundet under andra världskriget. Senare flyttade han till Sverige, besviken över att danskarna inte gjorde upp ordentligt med dem som varit medlöpare under den nazityska ockupationen. Pallesen blev mångsidig journalist och skildrade gärna krigsåren, framför allt för Sveriges Radio.
För 44 år sedan utkom hans debattbok De avvikande (Bonniers). Temat var homo- och bisexualitet. Trots bokens titel var Henning Pallesen en av få författare till fakta- och debattböcker i Sverige som i början av 60-talet tog upp ämnet utan att förutsätta att homosexuella var sjuka eller i någon negativ mening avvikande. Både boken och de radioprogram med homotema han gjorde tillsammans med kollegan Lars Hansegård väckte stor uppmärksamhet eftersom homo- och bisexuella själva kom till tals.
Förlaget utlovade ”bittra intervjudokument och radikala ståndpunkter”. I intervjuerna som alla är anonyma möter man både människor som hittat vägar att leva homo- eller bisexuellt men även dem som trampar runt i djupt självförakt. I faktakapitlen finns bland annat homohistoria, olika förklaringar till varför man kan tänkas bli homosexuell, och – med en hel del ilska – tankar kring hur det dåtida samhället konsekvent motarbetade homosexuella människor. 1964 var detta radikalt.
Dryga tio år senare var Sverige inne i homofrigörelsens 70-tal. Pallesens bok betraktades av många som närmast bakåtsträvande. En anledning var förstås titeln. Att författaren själv var bög men valt att inte berätta det i boken var en annan. Tvärtom skrev Henning Pallesen att han var hetero och gjort ett experiment där han låtsats vara bög inför omgivningen. Nästan alla reagerade mycket negativt, men blev åter vänliga när han berättade att han trots allt inte var homosexuell. Samtidigt anar man att Pallesen själv hade svårt för både fjollighet och alltför apart beteende.
Idag är det lättare att se hur modig han var och hur boken förde fram positionerna i homofrågor. För den som själv vill kontrollera och ta del av 1964 års homosyn går De avvikande att hitta hos nätantikvariat.