På plats fanns kulturminister Alice Bah-Kuhnke såväl tillträdande (med all sannolikhet) och avgående förbundsordföranden för RFSU, engagerade i arbetet mot hatbrott och såklart fanns Stockholm Pride, FPES och många aktivister och RFSL-personal på plats.