Det blev Uruguays ambassadör som tog över stafettpinnen efter att USAs ambassad under tre år bjudit in till ett Pridemingel veckan innan Stockholm Pride drar igång på allvar. Ett mingel för att tacka de som på olika sätt är engagerade för att få Prideveckan att bli verklighet.

Ambassadör Santiago Wins med partner José Luis Tejera tog emot i sitt residens på Östermalm och passade på att påminna om att det för ett år sedan i Montevideo slöts en överenskommelse mellan 35 länder om att gemensamt driva på i hbtq-frågor på det internationella planet. Wins underströk också samstämmigheten mellan Uruguay och Sverige kring mänskliga rättigheter inkluderat hbtq och gjorde den personliga iakttagelsen att han när han kom ut för 30 år sedan aldrig kunde tro att utvecklingen skulle ha gått så snabbt.

På plats fanns Prides ordförande Haydar Adelson som tackade för inbjudan och lämnade över två DogTags från festivalen. Och Santiago Wins konstaterade att Uruguays ambassad även i år kommer att delta i den internationella delen av paraden.

Fler ambassader var närvarande, bland annat USAs Deputy Chief of Mission, David E. Lindwall och många av de hjältar som nästa vecka ser till att Stockholm färgas i regnbågens färger.