Den svenska filmregissören Tove Pils ger sexarbetare en plattform i Labor i strävan att lyfta fram sexarbetares röster och kamp för rättvisa. Labor ska enligt Tove Pils inspirera till en nödvändig förändring i samhället. 

I filmen får vi följa Toves vän Hanna till San Francisco. Hanna blir fascinerad över de stora summor pengar sexarbetare drar in och hittar sitt sätt att få stanna i staden. Men hon jobbar inte ensam. Vännen Chloe tar henne under sina vingar och tillsammans utforskar de queerscenen för sexarbetare i staden.

Tove Pils har valt att representera den queera sidan av sexarbete just för att det finns många sexarbetare inom queer-communityt.
– Jag har många vänner som är queer och håller på med sexarbete. Det är väldigt annorlunda att sälja sex som queer-person och jag ville skildra det.

När kameran började rulla var Tove 25, idag är hen 39. I tretton år har hen alltså arbetat med dokumentären. Tove tror den långa filmprocessen har gynnat filmen på flera sätt. Sverige var inte redo då för en dokumentär som erkänner sexarbete som ett jobb för tretton år sedan.
– Kanske skulle de bli arga? Nu när den är släppt har det inte blivit så. Jag vill tro att något har förändrats under dessa år som jag har jobbat med det här. 

Labor har uppskattats av sexarbetare just för att deras perspektiv länge har censurerats i historien. Här öppnas ämnet upp för diskussion där sexarbetare får föra sin talan. Framförallt menar Tove Pils att dokumentären är uppfriskande för att de som säljer sex anses som arbetare.
– J
ag vill sända budskapet att sälja sex är nödvändigtvis inte värre än andra jobb.

Genom att jämföra Sveriges stigmatiserade sexarbetarkultur och San Franciscos öppna kultur, hoppas Tove på en mer öppen debatt: Vad skiljer  egentligen mellan “vanligt” arbete och sexarbete?
– Jag tror det är viktigt att jämföra sexarbete med andra jobb för att kunna förstå varför folk väljer att sälja sex. Du kan vara i en väldigt utsatt position som till exempel personlig assistent, vilket Hanna i filmen också jobbat med. Det är hög emotionell belastning, dåligt betalt och många blir utbrända. Många som säljer sex gör det för att förbättra sina livsvillkor.

Att ”sälja sin kropp” är ett uttryck Tove inte tycker man ska använda sig av, eftersom det antyder att den som köper sex får göra vad den vill med ens kropp. Så är inte fallet för de som Tove följt i filmen, eller andra sexarbetare som hen känner.
– Självklart kan man se det som att man på vissa sätt säljer sin kropp inom många olika yrken, men när det är ett uttryck som bara används när det gäller sex, så det blir missvisande. De jag känner vill att det ska anses som ett jobb för att få rättigheter och för att kunna jobba under säkrare omständigheter. Det kan minska stigmat.

Hanna, som egentligen heter något annat, delar sina tankar om stigman kring att vara sexarbetare i dokumentären. Hon oroar sig om hennes föräldrar skulle kunna förstå och hur hon kommer att tas emot om hon blir öppen med sitt jobb.
– Om du har sålt sex kan det vara svårt att få ett jobb och du måste ljuga om vad du har gjort en del av ditt liv. Det blir svårt att prata öppet om det, säger Tove Pils.

Från början var Hanna inte anonym, men hon anonymiserades i senare skede just för att stigmat kring sexarbete kan ge konsekvenser.
– Jag ville inte att Hanna skulle behöva bli ett ansikte utåt för sexarbetare i Sverige och ta den smällen. 

Under de tretton åren som dokumentären har varit under arbete ser Tove en utveckling i rätt riktning, men hen tycker inte att Sverige har kommit tillräckligt långt i att avstigmatisera sexarbete. Tove upplever att många i Sverige verkar se sexarbetare som endast offer.
– Synen att sexarbetare bara är offer är väldigt försvagande. Jag har sett hur det påverkar mina vänner som säljer sex att de nästan aldrig bli sedda i sin helhet eller som den som vet mest om sin egen situation. 

Däremot håller Tove med om att sexarbetare precis som andra kan vara offer, exempelvis för ett ekonomiskt system och att de självklart kan bli utsatta för övergrepp medan de arbetar.

– Men problemet när man säger “att alla som säljer sex blir våltagna varje gång de träffar en kund”, är att det blir väldigt svårt för de som säljer sex att bli tagna på allvar när det faktiskt händer på riktigt, avslutar Tove som nu hoppas att det kommer göras fler filmer som Labor, där sexarbetare själva får styra över sina berättelser.

Labor går på bio nu.