Debatt

Det borde egentligen vara en självklarhet för de flesta homo- och bisexuella samt transpersoner att vara nyfikna på den borgerliga alliansen i höstens val. Den kärna av individuella fri- och rättigheter som finns inom varje alliansparti är viktig för HBT-personer.

När den borgerliga alliansen går till val i höst är chansen att få bilda regering större än på många år. Ett maktskifte i Sverige skulle också kunna vara den murbräcka mot kollektivismen i HBT-världen som så länge varit förhärskande. Men om den nya regeringen ska vinna HBT-personernas förtroende måste den snabbt visa att den bryr sig. Varsågod, här är fyra punkter att börja med:

1. Utred alla våldsbrott

Hedersvåld har länge varit tabubelagt och fortfarande tycks ordval vara viktigare än själva det faktum att människor dödas för att deras livsstil inte faller andra familjemedlemmar i smaken. Att många homosexuella faller offer talas det tyst om. Över huvudtaget att det är en fullkomlig omöjlighet för att inte säga livsfara att komma ut som homosexuell inom vissa kulturer och miljöer är ett ouppmärksammat problem.
Fortfarande är gator och torg mer osäkra för HBT-personer än för heterosexuella. Vi har också rätt att få leva våra liv i fred och frihet, även i det offentliga rummet.
Gemensamt för denna våldsproblematik är att större kraft måste läggas på att utreda ALLA våldsbrott. Våld riktat mot en människa för dennes sexuella läggning är ett brott mot oss alla, eftersom en orättvisa alltid kränker all rättvisa.

2. En öppen sjukvård

Det borde vara en självklarhet att sexuell läggning inte ska vara hinder för att få donera blod och plasma lika lite som kön eller hudfärg ska avgöra. Det är sexuellt riskbeteende som ska avgöra och inte vilket kön en
människa råkar bli attraherat av. En homosexuell man som levt i ett monogamt förhållande i decennier ska självklart få vara med och rädda liv genom att donera blod och plasma precis som en heterosexuell person får.

3. Valfrihetsreformer inom all välfärdsservice

Med fritt val i barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg får HBT-personer som kränks eller mobbas för sin eller sina föräldrars sexuella läggning en möjlighet att rösta med fötterna. Det blir då möjligt för t.ex. särskilda äldreboenden för HBT-personer som vill vistas med personer med liknande erfarenheter. Men det viktigaste är att en reell möjlighet att välja bort verksamhet med dåligt bemötande ger en tydlig signal till utförarna att HBT-kompetens och bra bemötande är viktigt.

4. Attityder i skolan

De uppförandekoder som gäller i arbetslivet i stort måste också gälla i skolan. Skolan ska förbereda elever att komma ut i vuxenlivet och ska förmedla värderingar som bygger på alla människors lika och okränkbara värde. Trots detta har ett kränkande språkbruk kommit att bli vardag för många barn och ungdomar och vuxenvärlden reagerar inte tillräckligt starkt. Det kränkande språkbruket är kopplat till manlig homosexualitet.
Det som anses bögigt, fjolligt och ett inte tillräckligt manligt beteende klankas det ner på och blir en press för väldigt många unga killar att leva efter. För många elever som vet med sig att de är homosexuella är det otänkbart att berätta för sin omgivning. Skolan måste bli bättre på att sätta gränser. Ordningsregler som bland annat sätter stopp för kränkande språkbruk och kränkande handlingar ska följas. Den som inte respekterar dessa ska riskera omplacering till annan skola.

Handsken är kastad. Vågar en borgerlig alliansregering ta upp den?

Christer G Wennerholm (m)
Landstingsråd i Stockholms läns landsting

Erik Slottner (kd)
F.d. kdu-ordförande

Gustav Andersson (c)
Ordförande C-Gay

Philip Wendahl (fp)
Ledamot i Homo, bi och transliberaler

Publicerad: 2006-09-13 13:25:34