RFSL-Kongress 2007

RFSL markerade genom helgens kongress att man först och främst är en organisation som arbetar med rättighetsfrågor för homo-bisexuella och transpersoner. Organisationens namn, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL skall nu kommuniceras ut på ett nytt sätt.
”RFSL, Riksförbundet för homo- bisexuella och transpersoners rättigheter”, heter man numera och hoppas därmed att missförstånd om att man är ”homo-RFSU”, arbetandes med sexualitet skall klaras ut.
Frågan om engagemang för BDSM och fetischister återspeglade detta namnbyte där tveksamheten inför att engagera sig i ”sexuella praktiker” var stor. Redan i fredags tog förre vice ordföranden Anna-Karin Skantz upp frågan vid sitt öppningstal. Hon påpekade att RFSL i samband med ansökan om att få FN-status i slutet av januari frågats ut kritiskt om sin inställning i BDSM-frågor.
Förbundet skall nu enligt kongressens beslut införskaffa mer kunskap innan man tar ställning till hur man skall ställa sig till fetischist- och BDSM-utövare.
Den drivande i att få RFSL att engagera sig i dessa frågor, Mika Nielsen från Stockholm uttryckte förvåning över reaktionerna då hon ”trodde det skulle vara okontroversiellt” att RFSL skulle verka för friskförklaring av fetischism och sado masochism.
Hon underströk att många även skapar sig identitet genom sina sexuella praktiker och framförde behovet av att gå igenom den diagnostisering av sado-masochism och fetischism som idag finns.
Förbundsstyrelsens Erika Reinerdahl tyckte det fanns anledning att gå igenom registren över diagnoser.
– Överhuvudtaget är de här registren väldigt heteronormativt skrivna, sa hon. Men är detta en specifik fråga för RFSL? Heteronormativa skrivningar, självklart, men är sexuella praktiker en fråga för RFSL? Vi tycker vi borde diskutera det mer.

Vid kongressen antogs ”normalstadga” för RFSLs lokalavdelningar. Detta som led i att skapa ett förbund som inte består av helt fristående lokalavdelningar.

Kongressen valde som förväntat Sören Andersson till ny ordförande och Ulrika Westerlund som vice förbundsordförande. Förbundssekreteraren Jonas Hansson valde att lämna sitt uppdrag och ersattes på kongressen av Hans Boskär.

De flesta politiska partierna höll hälsningsanförande. Vänsterpartiets Lars Ohly blev första partiordföranden att på plats hälsa kongressen.
– Det viktiga är att de som ges vigselrätt inte ska kunna fortsätta att diskriminera, sa han. Därför ställer vi oss nu bakom RFSL:s krav; att vigselförrättare som är beredda att viga alla som har rätt att ingå äktenskap ska ges vigselrätt. Den som vägrar att viga samkönade par ska inte ha vigselrätt. Vi kan inte acceptera att religiös tro används för att rättfärdiga diskriminering.
Som gåva lämnade Ohly över en bröllopstårta och gav Sören Andersson en rejäl smällkyss!
Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin hälsade under söndagen kongressen genom en videoinspelning och poängterade att hon är den första partiordföranden som också varit Årets hetero.

RFSL tog under lördagen ett uttalande där man protesterar mot utvecklingen i Polen och Nigeria.
I uttalandet påpekar man att EU-minister Cecilia Malmström (fp) som invigde kongressen i fredags sa att ”Regeringens inställning är tydlig: lagstiftning eller praxis som innebär diskriminering av homo- och bisexuella samt transpersoner är oacceptabel.”
RFSL svarade genom att uppmana regeringen att ta aktiv ställning och går ”från ord till handling”.
Under söndagen tog förbundet ett uttalande där man ser könstillhörighetsutredningen som positiv, men kritiserar dock att tvångssterilisering av transsexuella finns kvar genom kravet på att samtliga könskörtlar måste avlägsnas för att erhålla nytt juridiskt kön.

Vid valet till nya manliga ledamöter pläderade riksdagsman och ordföranden i riksdagens HBT-grupp Börje Vestlund (s) för att grundaren av riksdagsgruppen Tasso Stafilidis skulle få en ordinarie plats i förbundsstyrelsen. Kongressen valde dock att behålla honom som föreslaget som suppleant.

Publicerad: 2007-04-01 12:57:05