Att den 7 juni rösta på är en praktisk handling som innebär att personer som vill arbeta för att riva upp våra mänskliga rättigheter får mer makt. Låt oss nu granska partiet ur ett HBT-perspektiv!
I partiets principdokument odlar det en rad felaktiga föreställningar om vad en familj innebär. Deras definition av vad en familj är stavas ”kärnfamiljen”, alltså en man, en kvinna och deras gemensamma barn. I sitt handlingsprogram skriver de att:” Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats”.
Antingen är Sd oroväckande historielösa, eller har de en egen tideräkning. Kärnfamiljen som begrepp lanserades under 1950-talet, vilket inte rimligtvis kan betraktas som mänsklighetens begynnelse. Förr var det exempelvis vanligt att far- och morföräldrar levde tillsammans med barn och barnbarn. Ensamstående föräldrar, singelboenden, homosexuella kärleksrelationer är andra familjeformer som alltid funnits.
Partiet har dessutom en förlegad syn på föräldraskap som något exklusivt heterosexuellt. De vill ta bort lesbiska pars rätt till insemination och ensamståendes och samkönade pars möjligheter att adoptera. Skulle dessa förslag bli realitet skulle många barn förlora möjligheter till kärleksfulla, kompetenta föräldrar och HBT-personer skulle i lag framställas som mindre lämpliga föräldrar än heterosexuella.
Dessa åsikter är i sig mycket diskriminerande, men än mer kontroversiella åsikter om HBT-gruppen har Björn Söder uttryckt på sin partibundna blogg. Björn Söder är Sverigedemokraternas partisekreterare (alltså Sverigedemokraternas svar på Moderaternas Per Schlingmann eller Socialdemokraternas Ibrahim Baylan) och innehar förtroendeuppdrag som ledamot i Skånes regionfullmäktige och Helsingborgs kommunfullmäktige. Söder är alltså en mycket central representant för partiet.
I sin blogg kallar Söder bland annat HBT-gruppen för ”sexuella avarter” och Pridefestivalen för ”perverst homosexevenemang”.
Han skriver också: ”Vad är det som säger att den sk normaliseringen slutar med att homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) skall ”normaliseras”? Varför inte personer som begår tidelag (sex med djur) eller pedofili (sex med underåriga)?
Det här är klassisk HBT-fientlig retorik där vi HBT-personer framställs som ett hot mot samhället och som så avskyvärda att vi kan jämföras med personer som begår övergrepp mot barn och djur. Denna syn på HBT-personer står i stark kontrast till principen om människors lika värde. Sverigedemokraterna delar upp människor i bra och dåliga.
Vi är många människorättsaktivister världen runtom som har en intersektionell samhällsanalys, vilket innebär att vi identifierar och bekämpar olika förtrycksformer och ser hur förtryck samverkar med varandra. För Sverigedemokraterna verkar det vara precis tvärtom. De har en politik som bidrar till ökad diskriminering inte enbart på grund av etnicitet, utan även kön, könsidentitet och sexuell läggning.
I dagarna publicerade RFSL rapporten ”Utan fördomar i Bryssel” som innehåller en undersökning av HBT-vänligheten gällande de svenska kandidaterna i valet till Europaparlamentet. Som väntat låg Sverigedemokraterna sämst till av alla partierna, vilket föranleder RFSL att avråda alla som önskar ett EU som värnar alla människors lika värde och rättigheter att rösta på partiet.

Vilken slutsats kan vi då dra av detta? Jo, rösta för all del den 7 juni, men gör det inte på Sverigedemokraterna. Lägg din röst på en HBT-vänlig kandidat och på ett HBT-vänligt parti istället!