Belgrade Pride planerade att som del av sin festival hålla en parad och polisen utlovade i ett tidigt skede att skydda deltagarna.
Men efter en intensiv antihomosexuell kampanj har nu polisen meddelat att man inte kan garantera deltagarna skydd.
– Det är ett de facto-förbud, kommenterade idag Dušan Kosanović, en av paradens organisatörer vid en presskonferens under lördagen.
Polisen har erbudit arrangörerna en alternativ paradväg i utkanterna av staden, men det har arrangörerna avslagit och menar att polisen nu måste ta krafttag för att agera mot de hat-uttalanden som högerextrema grupper gjort via serbisk media.