Måndagens panelsamtal mellan den sydafrikanske imamen Mushin Hendricks den turkiska hbt-aktivisten Kemal Ördek och queer- och mänskliga rättighetsaktivisten Mubasher Saeed från Pakistan kom att kretsa kring frågan om hbt-arbete i den muslimska världen skall fokusera sekulär strategi eller om man skall försöka reformera islam inifrån.
Debatten som hölls i riksdagens lokaler i ett arrangemang av RFSL och riksdagens HBT-grupp kom passande just när debatten på QX om förhållningsätt till islam diskuterats hett och debattens svallvågor gått hett på communityt Qruiser.
Kemal Ördek framförde som icke troende att han dock genom sitt arbete sett behovet av att förhålla sig till religion och att skilja på kultur och islam, inte minst för att inte låsas av islamfobi. Han påpekade under debatten att Turkiet är ett sekulärt land, men att de sekulära krafterna inom t.ex armén också ger uttryck för en stark homofobi.
– Det handlar om en patriarkal kultur sedan tusentals år, sa han bland annat och la till om sin idag mer öppna, om än ifrågasättande, syn på att arbeta även med troende inom islam, kristendom och judendom.
– Du kan lämna islam, men islam lämnar inte dig. Istället för att bli av med islam, vilket inte är mitt mål alls, varför inte förändra islam? Men hur mycket kan vi förändra det islam säger idag eller det som står. Religionen var progressiv på sin tid, men är den progressiv idag?
Mubasher Saeed som tidigare varit i Sverige och deltagit i RFSU och RFSLs treveckorskurs om hbt och mänskliga rättigheter, underströk behovet av en sekulär struktur för att kunna påverka samhället i frågor som rör sexualitet och kön.
– Det vore mer fredligt om religion blir en personlig fråga inte ett politiskt vapen, sa han och frågade imam Mushin Hendricks om den progressiva islam han verkar för kan leda till en sådan utveckling.
– Jag tror att många inom progressiv islam redan ser islam som en personlig fråga, sa han och talade om hur de ortodoxa krafterna, som idag dominerar islam, hänvisar till berättelsen om Sodom och Gomorra i deras fördömanden av homosexualitet.
Det, menar han, är en berättelse som inte alls har relevans för det vi idag menar med homosexualitet. Berättelsen handlar om övergrepp och främlingsfientlighet, inte om kärleksförhållanden mellan två personer av samma kön.
– Men fortfarande är det den sexuella akten som man har mest problem med, lägger han till och berättar att i hans församling The Inner Circle så arbetar man med inte bara att studera berättelsen om Sodom och Gomorra, utan även att ifrågasätta validiteten i många av de Hadith (texter skrivna efter profeten) där fördömande texter av homosexuella beteenden finns.
– Många av dessa är skriva hundratals år efter att profeten avlidit, säger Hendricks, och det är återberättar i flera led.
Liksom i den kristna diskussionen om det att Jesus aldrig uttalat sig om homosexualitet påpekar Hendricks detsamma om Muhammed.
QX filmade en del av diskussionen och här visar vi klipp från det imam Mushin Hendrick sa. Vi ber om ursäkt för de många tekniska problem som uppstod under inspelningens gång… Panelsamtalet leds av tidningen Kom Uts chefredaktör Karin Lenke

Kärlekens Jihad inleds i helgen