Under hösten har det blivit klart med Regnbågsfondens 90-konto. Fonden som sedan 2013 samlat in pengar från enskilda och genom bland annat Mälarpaviljongen, intäkter från Jonas Gardells shower, del av GayGalans biljettintäkter och överskott från Fredrik Robertssons modetidning BOY. Sedan starten har nu 680 000 kronor delats ut till projekt i Afrika och Ryssland.

Att fonden nu fått ett 90-konto som övervakas av Svensk Insamlingskontroll välkomnas av stiftaren Jonas Gardell.
– I en värld där inte ens USA efter presidentvalet känns särskilt trygg för HBTQ-personer blir vårt engagemang viktigare än nånsin, säger han. Att Regnbågsfonden nu får ett 90-konto är ett sorts erkännande på hur viktig – och seriös – vår verksamhet är!

Under 2016 har Regnbågsfonden utvecklat samarbete med hbt-rörelsen i Ryssland.
– Att vi hittat ett sätt att stötta den ryska HBTQ-rörelsen är fantastiskt, säger Gardell. Det har faktiskt inte varit helt enkelt eftersom myndigheterna där systematiskt beslagtar pengar som kommer in i form av ”skatter” och ”böter”.

Pastor Jide Macaulay
Nu senast har Regnbågsfonden gett stöd till den av Pastor Jide Macaulays ledda verksamheten House of Rainbow. Jide Macaulay kommer från Nigera och har där genom sin kyrkliga verksamhet dragit igång säkra hus där hbtq-personer kan söka skydd undan trakasserier.
– I flera afrikanska länder arbetar vi med något så grundläggande som ”safety houses” alltså hus där HBTQ-personer som förföljs kan finna en fristad. Ställen där de inte ska kunna bli lynchade, misshandlade, lemlästade och dödade. För det ska vi komma ihåg: varje gång vi läser om någon HBTQ-person som bestialiskt torterats och dödats hade vår insats, vårt engagemang kanske kunnat vara räddningen.

House of Rainbow arbetar även i flera afrikanska länder för att stärka enskilda hbtq-personer i vardagen. I det projekt Regnbågsfonden nu bidragit till är det förutom Nigeria även verksamhet i Botswana och Sydafrika som får ekonomisk uppbackning.
– För delar av den svenska hbtq-rörelsen kan det verka ovant att ge stöd till en religiöst färgad rörelse, gissar Regnbågsfondens ordförande Jon Voss. Men då missas en viktig poäng om en del av världen där kriminalisering och trakasserier motiveras med fundamentalistiska tolkningar av religion. En värld där religion har en betydligt viktigare roll än i Sverige. När Pastor Jide Macaulay bygger verksamhet som inkluderar och aktivt stöttar hbtq-personer är det ett oerhört viktigt budskap som når ut på gräsrotsnivå i stora delar av Afrika.

Pastor Maatals temporära kyrka på landsbygden i Botswana
House of Rainbow ger med Regnbågsfondens hjälp nu ett aktivt stöd bland annat till utbildning i hbtq-frågor i Botswanas huvudstad Gabarone. Ett resultat av detta är pastor Maatals landsbygdsförsamling med positiva budskap som inkluderar hbtq-personer och ger enskilda praktiskt stöd.
– Jag träffade henne i oktober i år några månader efter att vi haft vår första introduktion, berättar Pastor Jide och det var spännande att besöka hennes landsortsförsamling där homosexuella välkomnades till stor del tack vare hennes arbete för inkludering.

House of Rainbow i Kapstaden
Hiv/aids- och hälsofrågor för bögar och bisexuella män arbetar Michael Amalumilo med i den nigerianska organisationen Access to Good Health Initiatives (AGHI) som säkrat en del av sitt arbete via stödet från Regnbågsfonden och i Kapstaden drivs ett Safe House av John Bean i kåkstaden Belleville township där hbtq-personer kan träffas under säkra förhållanden.

– Det projekt vi nu fått stöd till innefattar även informationsmaterial som kommer att spriddas i de 14 länder i regionen där vi har verksamhet, berättar Pastor Jide Macaulay som just kommit hem från Colombia efter att i samarbete med Svenska Kyrkan ha medverkat  vid en juridisk prövning av fallet Angel Alberto Duque vs staten som handlar om rätten till efterlevandepension för samkönade par.