Förbudet är menat att visa Kaliforniens solidaritet med hbtq-personer över hela USA. Reseförbudet gäller hittills resor till North Carolina, Mississippi, Tennessee och Kansas.
– Kalifornien måste vidta åtgärder för att undvika att stödja eller finansiera diskriminering mot homosexuella, bisexuella och transpersoner, skriver de i förbudet som trädde i kraft den 1 januari i år.

Det ska ses som ett svar på bland annat lagen som förbjuder transpersoner från att använda toaletter som överensstämmer med deras könsidentitet.

I ett pressmeddelande säger parlamentarikern Evan Low, som själv är öppet homosexuell, att Kalifornien kommer att arbeta aktivt för att stoppa alla delstater som diskriminerar mot hbtq-communityt även i framtiden.
– Vi har en nolltolerans som tydligt säger att det inte finns utrymme för någon typ av diskriminering i Kalifornien. Den nya lagen försäkrar att diskriminering inte heller kommer tolereras utanför delstatsgränserna.