Idag antogs en ny handlingsplan av Kommunstyrelsen i Göteborg med syfte att förbättra livsvillkoren för hbtq-personer i staden. Det efter en tidigare rapport visat att samhällets skyddsnät brister för personer under hbtq-paraplyet.

– Bristen är särskilt allvarlig när det gäller våldsutsatta. Hedersutsatta hbtq-personer är en av de riskgrupper som behöver lyftas fram. Samhället betonar oftast hur flickor drabbas, men hbtq-personer är dubbelt utsatta, både av hedersproblematik och av att bryta mot heteronormen i det svenska samhället, säger Anna-Carin Jansson som är planeringsledare.

Göteborgs Stads hbtq-råd har pushat för de skyddade boendeplatserna som nu ska bli verklighet. De kommer finnas tillgängliga för män, transpersoner och bisexuella och lesbiska kvinnor. En skola per stadsdel ska också granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv för att försäkra att hbtq-ungdomar får en bra studiemiljö.

– I hbtq-rådet och civilsamhället han man väntat länge på att stadens service ska vara likvärdig oavsett vilken sexuell läggning eller könsidentitet man har, säger Jansson.

De sammanlagt 17 nya åtgärderna ska vara klara senast 2021.