Sverigedemokraterna svarar idag RFSUs Åsa Regnér och journalisten Mats Wingborg kritk av partiet som det mest extrema partiet i Sverige när det gäller familjepolitik. De två nämner bland annat partiets motstånd mot könsneutral äktenskapslagstiftning och möjlighet för par av samma kön att prövas för adoption som exempel på detta.
Idag svarar partiordföranden Jimmie Åkesson tilsammans med andre vice ordföranden Carina Herrstedt och menar att Sverigedemokraterna är ett parti som lockar hbt-personer.
Omröstningar på bland annat gaysajten QX har indikerat att stödet för SD sannolikt är ännu starkare bland homosexuella än bland heterosexuella.”, skriver de två.
På QX genomfördes via funktionen Dagens fråga senast en ”valundersökning” den 15 september 2009. Då angav 7% av de svarande att skulle rösta på Sverigedemokraterna. Dagens fråga är dock en öppen enkätfråga för vem som helst att ge svar på utan att något som helst urval görs.
Den enda undersökning om partisympatier som gjorts under 2009 och 2010 via QX Förlag baserat på slumpvis utvalda personer inom hbt-gruppen är den fråga inför höstens kyrkoval som genomfördes på communityt Qruiser.
2002 medlemmar erbjöds att svara på frågor om vilket parti man skulle rösta på i valet. Av dessa svarade 852 att de tänkte rösta i kyrkovalet. Där angav 4.1% att de skulle rösta på Sverigedemokraterna. I svaren ingick såväl homo- bisexuella, transpersoner som heterosexuella och gruppen ”annat”. Bröt man ner hur de olika grupperna angav att de skulle rösta visade det sig att endast 2,5% av de som definierar sig som homosexuella valde SD, av de bisexuella var siffran 4,9% och av transpersoner 0%. I gruppen ”annat” angav 6,2% SD. Av de medlemmar som angav att de är heterosexuella var sympatierna dock hela 14,1%.
Sympatierna bland hbt-personer (homo- bisexuella och transpersoner) för Sverigedemokraterna, baserat på undersökningen utförd bland 2000 slumpvis utvalda medlemmar som loggade in på Qruiser mellan eftermiddagen onsdag den 16 september till morgonen torsdag den 17 september, visar snarare på att sympatierna är lägre i gruppen än bland övriga befolkningen.