Med rösterna 120-48 förkastade Finlands riksdag på fredagen det medborgarinitiativ som avsåg att ogiltigförklara den könsneutrala äktenskapslag som träder i kraft den 1:a mars i Finland.

Den könsneutrala äktenskapslagen kom även till via ett medborgarinitiativ då 166.851 finländare 2014 skrev under initiativet. Via en grundlagsändring 2012 så är en demokratisk spelregel i Finland att om minst 50.000 personer skriver under ett initiativ skall riksdagen behandla det.

Äkta Ätkenskap rf samlade in  106.195 namn.

I omröstningen ställde sig De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet helt bakom att förkasta Äkta äktenskaps-förslaget.

De flesta ledamöter från Sannfinländarna och Kristdemokraterna röstade för förslaget.

Igår var det en lång debatt i Finland inför omröstningen där tonen var främst den att man måste respektera att folk har olika åsikter.