Under söndagskvällen kom rapporter om att den ryska delrepubliken Tjetjenien inlett massutrensning av landets hbtq-personer. Rapporter om massarresteringar och dödade möttes av förnekande från de Tjetjenska myndigheterna.

Men nu bekräftas att tjetjenska hbtq-personer i desperation flyr från delrepubliken efter en utrensningskampanj som pågått i nära två veckor. Vid HBT-center i Moskva berättas i ett mail till Regnbågsfonden, att det under tisdagen kommer att publiceras vittnesmål i  tidningen Novaja Gazeta från fyra personer som lyckats ta sig ut från Tjetjenien.
– Vi arbetar nu aktivt med att hitta skydd för de som flyr och vi arbetar för att via vår internationella partners sätta press på vår myndigheter för att få ett stopp på terrorn mot republikens HBTQ-personer. Alla våra krafter används nu till att praktiskt hjälpa de som har flytt och ge dem hjälp med mat och tak över huvudet.

I rysk media berättas att hundratals personer arresterats och utsatts för tortyr. Två personer skall ha begravts levande, enligt rapporter under tisdagen berättar centret.

Regnbågsfonden, beslutade idag att dra igång en snabbinsamling för att hjälpa till med skyddat boende och mat till de som nu flyr Tjetjenien.

Från RFSL i Sverige krävs att svenska regeringen nu skyndsamt agerar.
– Jag förväntar mig att den svenska regeringen använder de arenor den har tillgång till för att påverka Ryssland att verka för att de hbtq-personer som hålls fångna släpps fria, säger Vice förbundsordförande Magnus Kolsjö. Den ryska regeringen måste agera för att stoppa den utrensning av homosexuella som pågår i Tjetjenien och tillåta oberoende internationella experter att utreda händelserna.
– De hbtq-personer från regionen som befinner sig i Sverige måste erbjudas skydd här. Det är viktigt att Migrationsverket har aktuell och tillförlitlig information om läget i regionen så att inga hbtq-personer skickas tillbaka till de utrensningsaktioner som nu pågår.

Regnbågsfonden startar idag en akut insamling via sitt 90-konto.
– Vi sätter upp målet att idag samla in 100 000 kronor, säger fondens Jonas Gardell. Pengar som vi oavkortat överför  för att skydda de som flyr Tjetjenien.

Swisha ditt stöd till 123  900 55 21 och ange ”Tjetjenien” i meddelandet.

Bankgiro: 900-5521