Venhälsan på Södersjukhuset är den enda mottagningen som specifikt riktar sig till män och transpersoner som har sex med män (MSM).

– Det är en utsatt högriskgrupp, som fortfarande år 2017, har svårigheter att bli korrekt bemötta och omhändertagna inom ”vanlig” sjukvård, skriver de i ett meddelande till QX med rubriken ”Nödrop”.

Fram till 2015 hade Venhälsan ett eget vårdavtal med landstinget som gav dem större möjlighet att bedriva sin verksamhet. Men från och med 2016 togs uppdraget bort och landstinget beslut om ”omställningsavtalet” trädde istället i kraft.

Omställningsavtalet är menat att ”skapa flexibla förutsättningar för akutsjukhusen att nå ekonomiska mål”. Det innebär att sjukhusen har begränsade ekonomiska ramar fram till 2019 vilket försvårar Venhälsans möjlighet att möta upp det ökade behovet.

– Patienter upplever att de nu bollas runt bland STI-mottagningar i Stockholm då det är mycket svårt att få tid för att testa sig, menar Venhälsan.

Kliniken har för tillfället 1400 patienter med HIV och en patientökning på 1000 besök per år.

– Ökningen genererar i sin tur fler upptäckta STI-er, fler behandlingar och fler kontaktspårningar som ska klaras av inom en redan satt budget, säger kuratorn Camilla Berg.

Till följd av tillstramningen har Venhälsan redan behövt halvera antalet drop in-tider som ersätts med webbtider.