För ett år sedan beställde regeringen och kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke en utredning som visar transpersoners levnadsvillkor i Sverige samt ger förslag på förbättringsåtgärder.

– Som ni ser är det en ganska stor bok, ungefär 900 sidor. Anledningen till det är att vi har tagit med mycket citat, säger Westerlund som gjort utredningen tillsammans med Annelie Larsson och Jonah Akleye.

På en presskonferens presenterar Westerlund ett urval av deras slutsatser och förslag, men för att sammanfatta ”behöver arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor stärkas på ett strukturellt plan. Det behövs också ett förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter.”

Utredningen och vittnesmål är till viss del från en enkät utförd av Transgender Europe riktad till svenska transpersoner.

– Enkäten visar ett samband mellan felkönande samt en avsaknad av stöd från familj och andra nära skapar ett sämre mående, säger hon.

Skrämmande siffror om självmordstankar

– I enkäten uppger 54 procent att de har funderar på att ta sitt eget liv under det senaste året, och knappt 10 procent har försökt ta livet av sig under samma tidsperiod.

Utredningen visar också exempel på det vardagskaos som uppstår efter en transperson har bytt juridiskt kön och därmed personnummer.

– Inga företag verkar ha rutiner eller kunskap. Tidvis var jag utan ID-kort, pengar, utan köplats i bostadsförmedlingen plus tusen andra bekymmer. Dessutom försvann mitt frikort på apoteket. Allt var kaos, skriver en i sitt vittnesmål.

Utredningen i sin helhet hittar du här!