Dave Daubenmire är en före detta fotbollstränare som nu satsar på sin ”konservativt kristna YouTube-kanal” som han själv kallar det.

Coach Dave upplever att hbtq-communityt växer, både i antal och i bokstäver, och han har en teori varför.

– Har ni lagt märke till explosionen av avvikande sexuella böjelser? Förut fanns det bara homo och hetero. Nu är det homo, hetero, bi, trans, queer, gay. Det bara försätter och läggs till siffror, säger han.

– Det här händer för att vårt DNA förändras. Vårt DNA förändras delvis genom det vi äter, men vem kan säga vad som har injicerats i de här avvikande sexpersonerna som barn?

Vidare tar han över det som anammats som hbtq-rörelsens nationalsång: Lady GagaBorn This Way, och säger att det kanske inte är just ”född så”, utan ”vaccinerad så”.

Lär dig med om YouTubern Daves teorier nedan!