I Indien är det sedan sommaren 2017 inte längre olagligt att vara homosexuell eller bisexuell. Däremot är det fortfarande olagligt att ha samkönat sex.

Homosex räknas som ett ”brott mot naturens lagar” och är i dag straffbart med upp till livstid i fängelse.

Den hårda lagen mot homosex antogs år 1860 då Indien var under det brittiska styret, skriver nyhetsbyrån TT. Att lagen fortfarande ligger kvar har lett till en lång strid mellan hbtq-organisationer och landets konservativa.

I fyra år, mellan 2009 och 2013 var det dock lagligt med homosex. En domstol beslutade nämligen att förbudet bröt mot privatpersoners rättigheter. Men Indiens Högsta domstol valde att återinföra förbudet med hänvisning till att en eventuell lagändring borde ske politiskt, inte juridiskt.

Nu har Högsta domstolen lovat att se över beslutet ännu en gång.