Igår berättade biträdande justitieminister Heléne Fritzon i en intervju med Sveriges Radio Ekot att regeringen fortsatt säger nej till surrogatmödraskap i Sverige.

– Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt den, säger Fritzon och fortsätter:

– Att bära ett barn ska vara fritt från påtryckningar. Det ska inte vara möjligt att använda tvång mot till exempel en närstående kvinna. Det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram.

Vidare i intervjun med Ekot tar Fritzon upp barnperspektivet och barnets framtid.

– Jag förstår att det finns barnlösa som blir besvikna för att vi inte öppnar upp för surrogatmödraskap i Sverige. Men jag tror också att man respekterar vår bedömning. Det handlar ytterst om att vi vill försäkra oss om både kvinnors ställning, men också om barnets bästa och dess framtid, säger hon.

Idag finns över 300 barn i Sverige som tillkommit genom ett surrogatarrangemang. Men ingen utredning har gjorts för att se om gruppen mår annorlunda än andra barn.

”Fler kommer söka sig utomlands”

Mathias Sabel

Mathias Sabel driver Facebookgruppen Jag vill bli pappa, och är ledsen över beslutet men inte förvånad.

– De enda barnlösa som inte kan få hjälp genom exempelvis IVF eller liknande är manliga samkönade par, det känns inte bra, säger Sabel.

Fritzons oro om barnets bästa och dess framtid menar han saknar grund.

– Det finns inga tecken på att barn som tillkommit genom ett surrogatarrangemang skulle må sämre än andra. Att Fritzon antyder det är bara ett sätt att hitta på ytterligare argument till nej-sidan, säger han och fortsätter:

– Att grunda sitt beslut på antaganden istället för fakta från de länder där det faktiskt fungerar i är mycket tråkigt, och i mina ögon fegt och bakåtsträvande.

Vidare säger Sabel att Sverige är ett land med ett starkt skyddsnät som skulle göra det omöjligt att kvinnor utnyttjas eller utpressas i en altruistisk surrogatprocess.

– Man kommer aldrig kunna kontrollera en så stark vilja som viljan att ha barn, vilket jag tror att fembarnsmamman Helene Fritzon förstår.

– Beslutet kommer tyvärr bara leda till att fler söker sig utomlands. Jag blev ledsen och besviken när beslutet kom, men jag ser ljust på framtiden. Den dagen vi känner oss redo att inleda processen kommer vi vända oss till USA, säger han.

QX har sökt Helene Fritzon för en intervju som har avböjt och hänvisat till intervjun med Ekot.