Den 8 mars är den internationella kvinnodagen. En dag att fira, en dag att sörja, en dag att uppmärksammas.

En dag som handlar om kvinnor födda som kvinnor, men även kvinnor föda i ”fel” kropp. En dag om heterosexuella, bisexuella, homosexuella och transsexuella kvinnor. En dag om kvinnor med och utan slöja. En dag om kvinnor som talar flytande svenska och de som precis börjat med SFI. En dag om kvinnor och för kvinnor. En dag som egentligen handlar om jämställdhet.

Vi från Öppna moderater vill uppmärksamma att även om Sverige är ett av de mest jämställda länder finns det en hel det utmaningar kvar:

        En av tio av utrikes födda kvinnor får ekonomiskt bistånd, jämfört med en av hundra inrikes födda kvinnor. Det är viktigt att stärka kvinnors självständighet och rätten till egna liv, oavsett var man kommer ifrån.

        Även om det inte är tillåtet finns det unga kvinnor som tvingas att gifta sig. Här är det viktigt med utbildning och information om värderingar, om vilka lagar och regler som gäller alla som lever i vårt land.

        Villkoren för inseminationsbehandling för lesbiska par är inte likvärdig i alla landsting. Detta bör åtgärdas!

        Fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor och gifta krävs fortfarande. Vi måste ändra lagen så att den inte längre diskriminerar lesbiska mammor.

        Altruistisk surrogatmödraskap tillåts ännu inte i Sverige, alltså det är inte kvinnan själv som bestämmer över sin egen kropp!

        Lesbiska mammor får fortfarande möta okunnig personal inom vården som undrar om ”pappan” trots att barnet tillkommit via insemination. Flera HBTQ-utbildningar behövs!

        Kunskap om transsexuella kvinnor är fortfarande bristfälligt, inte bara inom vården och kommunal service, utan även i samhället. Det är oacceptabelt att en transexuell kvinna ska nekas mammografi pga. ett manligt personnummer trots att hon har bröst eller att hon inte blir insläppt på en nattklubb för att hennes juridiska kön inte stämmer överens med vem hon är.

Vi Öppna moderater uppmärksammar gärna den internationella kvinnodagen, men vårt arbete för alla kvinnor rättigheter och jämställdhet pågår under årets alla dagar.