Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär en försämring för transpersoner som ska bli föräldrar, skriver Ulrika Westerlund Feministiskt Perspektiv.

När ett barn föds idag av en gift kvinna så ”presumeras” maken vara förälder till barnet. Den fördelen gäller inte när två juridiskt samkönade personer är gifta och får barn, då en närstående adoption måste genomföras. Men gifta par där en förälder har ändrat juridiskt kön omfattas hittills av presumtionen.

Det vill regeringen nu ändra på.

I ett lagförslag föreslår regeringen att för dessa familjekonstellationer ska föräldraskap istället bestämmas genom bekräftelse eller dom – alltså genom samma grunder som lesbiska par har idag.

I artikeln konstaterar Westerlund att det innebär att regeringen ”går vidare med ett förslag som ligger i motsatt riktning till vad som tidigare varit den uttalade intentionen”.

– Regleringen idag fungerar lika för cismän och transmän som ändrat juridiskt kön. Det är obegripligt att regeringen nu istället vill införa en diskriminerande särreglering säger Emelie Mire Åsell från RFSL till Feministiskt Perspektiv.