Det är forskare på São Paulo universitet i Brasilien som i tidningen Scientific Reports lägger fram nytt stöd för att transpersoner faktiskt föds som trans.

I studien har de jämfört magnetröntgenbilder på transpersoner och cispersoners hjärnor. Resultatet visar att den insulära loben, som ligger gömd i botten av sidofåran, har olika volym på transpersoner och cispersoner.

Insulans uppgift är bland annat att hantera saker kopplade till vårt känsloliv samt vår empatiska förmåga.

– Transpersoners karaktärsdrag för dem närmare det kön som de identifierar sig med. Deras hjärnor har egenskaper som stärker teorin att könsidentiteten existerar redan på fosternivå, säger forskaren Giancarlo Spizzirri.

Carmita Abdo leder arbetet på universitets forskningsinstitut och beskriver upptäckten som ett viktigt genombrott.

– Det här ger ytterligare bevis för att transsexualism inte är en ideologisk fråga.