Hbtq-organisationen ”alQaws for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society” är en gräsrotsorganisation som jobbar för att förändra den allmänna attityden till sexualitet, sexuell läggning och genus i det palestinska samhället.

När jag kallar henne aktivist säger hon att hon själv försöker kalla sig för ”queer community organizer” eftersom det bättre beskriver den roll hon har idag.

– Aktivism är ett väldigt politiskt laddat ord, men det är okej om du kallar mig för det.

Visst är det en aning politiskt laddat, men det är nog det bästa ordet att beskriva hennes långa engagemang för hbtq-rörelsen i Palestina, som började för snart 20 år sedan idag har vuxit till hbtq-organisation alQaws, ”regnbåge” på arabiska.

– Det hela började som alla rörelser börjar. Vi var en grupp queera vänner som träffades i Jerusalem för att tillsammans försöka förstå. Vi sågs, utforskade vår sexualitet som inte var normativ och diskuterade sakfrågor.

– Så höll vi på i fem, sex år. Det var så lång tid som det tog för oss att förstå att det faktiskt fanns fler än oss tio som kände likadant. Vi bestämde oss för att göra någonting större, vi ville utmana samhället och starta ett samtal om sexualitet.

Samtalet alQaws vill föra var inte om icke normativa sexuella läggningar i sig utan om sexualitet på en bredare front.

–  Palestinier älskar att prata om homosexualitet. Det finns en törst att prata, lyssna och diskutera – även hos de som inte tycker att det är rätt. Det palestinska samhället är inte på en nivå där vi måste förklara för människor vad homosexualitet är, vilket många utomstående tror.

– När vi först började föra samtal och frågade de som dykt upp vilken relation de hade till homosexualitet så sade de flesta att de hade sett det på film. När vi ställer samma fråga idag så säger folk oftast att de känner någon som de har hört är homosexuell. De är genuint intresserade av att veta hur de ska hantera att till exempel deras barn är queera eller kanske ett syskon.

Vilken är den viktigaste hbtq-frågan i Palestina just nu?

– Det är en kombinationen av det patriarkala förtrycket i samhället där det också finns ett kollektivt tabu runt sexualitet överlag. Samtidigt som det finns en högljudd propaganda maskin från din kolonisatör, Israel, som påstår sig vara din räddare i nöden.

– Om du är en ung queerperson i en by där till exempel ditt könsuttryck skiljer sig från alla andra, så kommer du att drömma om någon som ger dig skydd. Den unga kommer att fantisera om att fly till sin kolonisatör. Men det kommer aldrig att vara räddningen. Israel kommer aldrig ge asyl till en palestinier. Den kombinationen skapar psykiska svårigheter för queerpersoner.

”Kärnan är våldet mot hbtq-personer”

Idag har alQaws växt till den största hbtq-organisationen i Palestina. De har bland annat en hotline som är bemannad av 20 volontärer dit hbtq-personer kan ringa för att prata och få stöd.

– Vi har kommit till en plats i vårt arbete där vi inte bara leder ett samtal i samhället, allt känns rätt och vi har nu börjat med nya satsningar på till exempel synlighet.

Deras senaste projekt för synlighet är en videokampanj där hbtq-aktivister filmas i samtal om skam och våld.

– Vi vill behålla fokusen på det mest väsentliga, vilket är våldet mot queera personer. Vi tänker hålla fast vid kärnan av problemet och exponera samhället.

Läs mer om alQaws och deras arbete här, och se en av deras kampanjfilmer nedan.