På måndag öppnar det 120 år gamla kallbadhuset (Kallis) för första gången upp för alla att definiera sig fritt. Sedan 30-talet är Kallis ett nakenbad och har alltid varit strikt uppdelat mellan män och kvinnor.

Den nya satsningen som ska öppna upp badet för alla kallas Queer Kallis. Det började som en motion från Hanna Thomé (V) och Linda Hiltman (Fi) för drygt två år sedan. De menade att badhusets könsuppdelning är diskriminerande för alla som inte vill eller kan definiera sig utefter tvåkönsnormen.

Förslaget gav frukt och Malmö stad ställde krav på dagar som inkluderade alla, och nu är det alltså dags. Första måndagen i månaden får besökare bortse från dam och herr-skyltningen.

– Jag gör det här för hbtq-communityt för att jag har en önskan om att alla ska kunna uppleva den fantastiska inverkan kallbad och bastubad kan ha på kropp och själ. Nyckeln till välmående är att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Det är dags att vi transpersoner får tillgång till den fysiska domänen, och då menar jag bad, idrott och andra platser där kroppen är i fokus, på lika villkor som andra i samhället, säger Andi Johnsson som är en av initiativtagarna.

För att ro i hamn den könsneutrala dagen har Kallis tagit hjälp av både Transhälsan och RFSl, och på öppningen kommer hbtq-volontärer vara på plats för att skapa extra trygghet.

Läs mer om hur och när du kan bada naken på din egna villkor här