Adrian Coman och Clai Hamilton träffades för första gången i Central Park i New York 2002. De förälskade sig snabbt och gifte sig.

Coman är rumänsk medborgare medan Hamilton har amerikanskt medborgarskap, vilket kom att göra det svårt när paret senare ville flytta till Rumänien.

Rumänska myndigheter avslog Hamiltons ansökan om uppehållstillstånd trots äktenskapet. Anledning var att samkönade äktenskap inte är tillåtna i landet.

– Rumänska medborgare kan inte längre bli uppdelade i bra och gay. Vi kan inte behandlas som mindre värda utan lika rättigheter, sade Coman om fallet när paret bestämt sig för att vända sig till EU-domstolen.

Idag kom beslutet. EU-domstolen dömer att alla par har samma rätt till rörelsefrihet, och därmed måste EU-länder som inte tillåter samkönade äktenskap ändå erkänna dessa par.

– Vi är så tacksamma till EU-domstolen och alla människor samt institutioner som har stått bakom oss. Detta är en vinst för människovärdet, säger Coman och fortsätter:

– Vi kan nu se vilken tjänsteman som helst i ögonen runt om i EU med vetskapen att vårt förhållande är lika mycket värt som olikkönades när det gäller rättigheten till rörelsefrihet.

Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) gläds åt domen.

– Det är ett tydligt utslag av EU-domstolen. Inget land kan neka samkönade äktenskap lika rättigheter och fri rörlighet inom unionen, konstaterar han.

Dessa EU-länder erkänner i dagsläget inte samkönade äktenskap och/eller partnerskap: Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien.