SVT Nyheter rapporterar att Facebook för register på personer från Nigeria efter bland annat om de är intresserade av homosexualitet. Detta görs för att kunna rikta annonser.

Idag är 130 000 nigerianer registrerade under denna kategori.

I Nigeria är homosexualitet olagligt och straffbart med fängelse i upp till 14 år. I de norra delstaterna som har anammat sharialagar är homosexualitet straffbart med stening till döds.

Att personer i landet registreras som ‘intresserade av homosexualitet’ kan få förödande konsekvenser för individerna om namnen läcker ut. Trots det har Facebook valt att behålla kategorin.

I en kommentar till SVT Nyheter säger Joe Osborne från Facebook att det är legitimt att registrera utefter den kategorin.

– Homosexualitet är en brett använd kategori med många legitima användningsområden. Till exempel används den av hbtq-organisationer för att nå ut till potentiellt intresserade användare.