Samkönade sexuella relationer är nu lagliga i Indien. Indiens Högsta domstol beslutade under gårdagen att enhälligt upphäva paragraf 377 i strafflagen och därmed avkriminalisera sexuella handlingar mellan människor av samma kön. Detta är ett historiskt beslut då förbudet funnits till och från sedan 1860.

Lagen antogs då landet var under brittiskt styre och var sedan aktiv fram till 2009 då en domstol i Dehli beslutade att den bröt mot de grundläggande rättigheterna. 2013 återinfördes dock lagen igen, och har sedan varit föremål för en lång och intensiv strid mellan Indiens konservativa och landets HBTQ-aktivister. Homosexuella handlingar har varit belagt med straff som kunnat ge upp till tio års fängelse. Men nu är detta alltså ändrat.

– Inga samtyckande sexuella relationer mellan två vuxna människor, gay, heterosexuella eller lesbiska, kan anses bryta mot konstitutionen, kommenterade Dipak Misra, chefdomare för Indiens HD, beslutet som fattats av fem eniga domare i Högsta domstolen. Dipak menade även enligt Times of India att paragraf 377 varit irrationell.

I domslutet konstateras att homosexualitet inte är ett mentalt problem, något domstolen syrligt påpekar att parlamentet och landets lagstiftare är fullt medvetet om och de konstaterar att paragraf 377 varit ett kolonialt arv som inte justerades i samband med att Indien blev självständigt.

HBTQ-aktvister runt om världen jublar åt beskedet och den brittiska regnbågsaktivisten Peter Tatchell drog en lättnadens suck:
– Detta historiska beslut avkriminaliserar ungefär en femtedel av jordens HBTQ+befolkning. Det är den mest kraftfulla lagändringen i historien. Jag hoppas att den kommer att inspirera och stärka kampen in de över 70 länder som fortfarande ser samkönade relationer som ett brott.
– Men, fortsätter Tatchell, att avkriminalisera är bara början. Det finns fortfarande enormt mycket att göra för att stävja den stigma och de hatbrott många hbtq-personer drabbas av i Indien.

I New Dehli hissade den belgiska ambassaden regnbågsflaggan och en rad indiska politiker hyllar i Times of India beslutet. Kongresspartiets Randeep S. Surjewala kallar lagen en gammal kolonial kvarleva som blivit en anakronism i modern tid.