Totalt sex personer har fått HIV trots pågående behandling av PrEP, som ska minska risken för att bli smittad. Det sjätte fallet presenterades för en vecka sedan på IDWeeks årliga konferens i San Francisco, som arrangeras av Infectious Diseases Society of America.

Mannen som fick HIV, påbörjade sin PrEP behandling 2016. I början var han HIV negativ och även de följande tre, sex och tio månaderna då han gjorde ytterligare blodprov. Det sista provet han gjorde kunde läkarna konfirmera att PrEP behandlingen fått verkan.

Men strax ett år efter att mannen påbörjat medicineringen så testades han och var då HIV positiv.
Det framkom senare att hans partner som är HIV positiv hade slutat med sin medicinering och därav var orsaken till att mannen blivit smittad. Mannens partner återgick då till att åter börja ta sin medicin igen.

Att någon får HIV under PrEP behandling är mycket ovanligt. Läkare och experter menar att medicineringen av PrEP blir allt mer effektiv och att ha sex med kondom och ta PrEP är mer säkert, än att enbart ha sex med kondom.