Stödet ges för utbildning inom terminologin, könsidentiteter, homofobi, fördomar och allas lika värde. Om det är pengar eller i form av stöttning till skolorna är i nuläget oklart.
John Swinney, som jobbar inom utbildningsväsendet, säger att detta kommer främja förståelse och att fler känner sig inkluderade.

Beslutet hyllades av Time for Inclusive Education(Tie) som kallar detta för ett historiskt beslut för landet.

Fram till 2000 så var det olagligt i Skottland att medvetet uppmuntra till homosexualitet i skolor. Regeringen har nu alltså accepterat alla rekommendationer om utbildning som inkluderar hbtq-personer. Ett av målen som lett till beslutet är att unga ska få bättre erfarenheter från skolan och må bättre.

– Vårt skolsystem måste låta alla personer nå sin fulla potential. Därför är det en nödvändighet att läroplanen är lika mångsidig som de unga elever som går på våra skolor, säger Swinney.

Beslutet har även fått kritik

Kritiken kommer från Christian Institute, som menar att kontroversiell politisk agenda inte ska vara med i läroplanen.

Simon Calvert, ordförande Christian Institute, menar att matematiklektioner ska vara till för att lära ut matematik, inte hbtq-frågor.
– Det finns redan massa åtgärder som jobbar för hbtq-frågor i skolorna. Kanske hade det varit bättre att lägga tid och pengar på förbättra utbildningen för allihop, istället för att pengar ska gå till att främja hbtq-politik.