Medicinen pre-exposure prophylaxis (PrEP) ges i nuläget ut till patienter i en form, tabletter. Dessa tabletter ska tas oralt dagligen för att ha bästa effekt. Däremot visar en studie att personer önskar fler alternativ på hur medicinen, som ger ett skydd mot HIV, ska tas.

Forskare från University of Chicago och New York University har pratat med 482 HIV negativa män som har sex med män om hur de skulle vilja ta PrEP.
Här är alternativen som erbjöds:

  • Oralt dagligt piller (som det är i nuläget)
  • Ett ”snabbverkande” PrEP som tas innan eller direkt efter sexuellt umgänge
  • En injektion som skyddar under en längre tid
  • Eller ett gel som man smörjer in könet med

En tredjedel av deltagarna bryr sig inte så mycket om hur man tar medicineringen, så länge det är effektivt och fungerar väl. Ca en fjärdedel önskar en injektion som skyddar patienten under en längre tid.

Det dagliga pillret, som används idag och är det enda alternativet, var det som minst antal föredrog, 5 procent.

Tre kategorier, olika önskemål

Deltagarna delades in i tre olika kategorier, top, bottom eller versatile.

  • De som ansåg sig vara top föredrar gelen som man smörjer in könet med.
  • De som svarade att de är bottom eller versatile vill helst ha en injektion.

Gel för de som är top är helt hypotetiskt, då ingen sån gel är påväg att framställas.
En gel som används i ändtarmen finns och har fått godkänt för användning. Däremot är det inte bevisat att ändtarmsgelen är lika effektiv som piller.

Injektion är under utveckling och forskare hoppas kunna få det godkänt till 2025.

Det ”snabbverkande” pillret godkändes i Frankrike 2015 men enligt Världshälsoorganisationen är det dagliga pillret att föredra för maximal effekt.

Oavsett preferenser så är PrEP som tas som piller oralt och dagligen, det enda alternativet som har bäst verkan.