Det är flera partier i Finland som gett löften om förändring, bland annat genom att ha med frågan i sina partiprogram. Organisationerna vädjar nu till partierna att lagförändringen ska tas på allvar under valkampanjerna inför årets riksdagsval.

Nästan 18 500 har skrivit under på appellen.

Skilj på den medicinska och juridiska processen

Idag krävs det en medicinsk utredning av en läkare för att säkerställa att personen lever som och hör till det så att säga motsatta könet. När det har gjorts får personen byta kön rent juridiskt, i sitt pass till exempel.

Det är detta trans- och människorättsaktivister i Finland vill ändra. De tycker att de ska räcka med ett kryss i en ruta. Alltså liknande med andra personuppgifter där det är du själv som väljer och avgör vad som registreras.

– En läkare kan inte diagnosticera könsidentitet. Det har redan världens läkarassociation sagt år 2015, att vara trans är inte en sjukdom, säger transaktivisten Sakari Kupila som jobbar både inom Seta och Amnesty.

Utöver en medicinsk utredning får dessutom den som byter kön inte lov att föröka sig, alltså i praktiken en tvångssterilisering. Detta kritiseras också starkt av människorättsorganisationerna.

Måste vara myndig för att få ändra könsidentitet

I Finland kräver lagen att personen som juridiskt vill byta kön är myndig.

– Till exempel i Norge kan en 16-åring ändra kön genom egen anmälan, och 6-16-åringar med sina föräldrars lov. Ett sådant system skulle fungera bra, säger Armin Kellomäki som är transman och 18 år gammal.

Transaktivisterna vill att könsbestämning ska vara ett personligt val, inte något som staten bestämmer.

I Sverige har det lämnats in en remiss om ett liknande förslag. Skulle det gå igenom så behöver transpersoner i Sverige inte ha ett medicinskt utlåtande för att ändra sin könsidentitet, då räcker det med den juridiska processen.