Idag röstade EU-parlamentets LIBE-utskott igenom em resolution för att stärka intersexpersoners rättigheter. Där uppmanas medlemsländerna att bland annat förbjuda ”könskorrigerande” operationer och uppmuntrar länderna att införa lagar för att människor själva ska få bestämma sin könsidentitet. Resolutionen antogs med siffrorna 30 för och 7 emot.

– Det här är första gången som EU-parlamentet uppmärksammar och röstar om intersexpersoners rättigheter. Det är en fråga som vi hbtq-aktivister kämpat för i flera år, säger Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk.

Resolutionen är ett litet men viktigt steg för att erkänna intersexpersoners rättigheter i Europa, men mycket arbete kvarstår. Hela parlamentet ska rösta om resolutionen i januari.

LIBE står för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor