En av de grundläggande hörnstenarna i det europeiska samarbetet är att medlemsländerna tillsammans ska verka för och respektera mänskliga rättigheter. Men nu börjar vi se hur vissa EU- länders minskande respekt för dessa rättigheter sätter käppar i hjulet för hela EU.

Nyligen behandlade EU:s ministerråd en rad olika förslag kring jämställdhet, unga och digitalisering. Förslagen handlade bland annat om en uppmaning till alla medlemsländer att förstärka IT-kunskaperna hos unga, särskilt hos unga kvinnor, eftersom unga kvinnor ofta har ett lägre självförtroende vad gäller IT-kunskaper än män. Förslagen handlade också om att medlemsländerna skulle sträva efter att minska diskriminerande beteende på internet.
Dessa förslag gick inte igenom. Man kan undra varför, då förslagen är till synes okontroversiella och endast är uppmaningar som inte är bindande.

Svaret på den frågan stavas homofobi. Medlemsländerna Ungern och Polen vägrade godkänna förslagstexten eftersom termen HBTQI fanns listad som en av de grupper som är särskilt utsatt för diskriminerande beteende på internet. Det blotta erkännandet av att HBTQI-personer är en utsatt grupp fick dem att rata hela förslaget. Det sorgligaste är att det inte är första gången det händer.
I oktober skulle Rådet göra ett uttalande om den ständiga diskrimineringen som HBTQI-personer överallt i Europa tvingas utstå. Polen motsatte sig detta uttalande. Kort därefter tog Órbans regering i Ungern bort alla studier i genusvetenskap från läroplanen vid de ungerska universiteten. Det är uppenbart vad de här länderna vill uppnå – först vill de att EU ska ignorera utsatta grupper för att sedan dra tillbaka deras rättigheter, precis som de gör i sina egna länder.

Det här är oacceptabelt efter alla dessa decennier av hårt arbete för att bygga tolerans och jämlikhet för alla människor oavsett kön eller sexualitet. Ska EU nu låta Ungern och Polen vrida tillbaka klockan ostraffat och börja dansa efter deras auktoritära pipa?

Det köper vi inte. Vi ska i fortsättningen kräva fler, inte färre, aktiva åtgärder för att alla människor få sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade. EU stå upp för EU- medborgarnas friheter och rättigheter och konsekvenserna för Polens och Ungerns beteende måste bli allvarliga. Ett så här stort steg i fel riktning kan inte accepteras.

Vi som skriver denna artikel kandiderar till Europaparlamentet. Om vi blir invalda i Europaparlamentet lovar vi att arbeta outtröttligt för att försvara HBTQI-personers rättigheter. Jämlik tillgång till de mänskliga rättigheterna är både liberalismens och den unga generationens löfte. Det måste också vara Europeiska Unionens löfte.