Efter att Anna och Debbie Burston fick sin dotter Holly i juli 2016 så registrerades Anna som förälder, eftersom hon burit deras barn. Inte långt efter inledde Malmö stad en faderskapsutredning. Paret visade upp all nödvändig dokumentation, Debbies samtycke och att den biologiska faderns identitet är dold.

För heterosexuella par brukar det räcka, men faderskapsutredningen lades ner och Debbie registrerades inte som förälder eftersom befruktningen gjorts utomlands.

Paret valde att kontakta diskrimineringsombudsmannen(DO) som uppmanade dem att gå vidare med ärendet. Tillsammand med DO valde Anna och Debbie att stämma Malmö stad på 500 000 kronor för diskriminering. Men i slutet av december kom domen från tingsrätten och de gav Malmö stad rätt.

– Det är förjävligt. Debbie är registrerad som förälder i Storbritannien, trots att Holly inte ens är född där. Sverige borde ha det likadant, det ska räcka med ett samtycke, säger Anna till QX.

DO hävdade i tingsrätten att det är diskriminering och att beslutet strider mot Europakonventionen. Malmö stad skulle ha satt tidigare bestämmelser åt sidan och gjort det möjligt för bägge kvinnorna att bli mammor till barnet.

Men genom att inte göra det så har familjen behandlats på ett sämre sätt en vad en heterosexuell familj gjorts.

Hoppas på överklagan

I början av nästa vecka så vet Annie och Debbie om det kommer bli en överklagan. Enligt Martin Mörk, chef för DO:s processenhet så ska utfallet analyseras innan de kam gå vidare.

– Allt blir såklart väldigt stressigt för Holly. Det är hon det är mest synd om, säger Anna.

1 januari så kommer en ny lag som gör att reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Men Anna tror inte att lagen kommer hjälpa dem i deras situation, eftersom Holly föddes 2016.

– Det är jättebra att den ändras, så att samkönade par från och med nu behandlas lika. Det är fortfarande en kamp, men jag hoppas att all uppmärksamhet gör att det leder till något bättre, för oss men också för andra familjer.