Resultaten visar att barn med samkönade föräldrar får högre snittbetyg än barn med olikkönade föräldrar. De barn som hade samkönade föräldrar hade dessutom sju procents högre chans att klara av utbildning på gymnasienivå, skriver Washington Post.

Studien är den största i sitt slag, ungefär 1 miljon barn har undersökts. Det är belgiska nationalekonomer som granskat barn födda mellan 1995 till 2005, från lågstadiet till gymnasiet. De har granskat barnets studieprestation, barnets föräldrar, och hushållets inkomst.

Samkönade föräldrar – oftast högre utbildning och bättre ekonomi

Samkönade par hade enligt studien oftast bättre ekonomi och högre utbildning än olikkönade par. Det anses vara en faktor som var avgörande att barn med samkönade föräldrar fick bättre betyg.

Ofta görs dyra fertilitetsbehandlingar av samkönade par vilket tyder på att de ofta är väldigt motiverade att skaffa barn. Enligt forskarna är det en av anledningarna till att barnen gör bättre ifrån sig i skolan.

Tidigare forskningar har inte visat någon större skillnad mellan hetero och samkönade par. I vissa studier hade barn med samkönade föräldrar sämre betyg än de med olikkönade föräldrar. Det som är nytt i den här studien är att forskarna inkluderat skilsmässa som en faktor.