Under fredagen kallades 600 muslimska elever, ca 80 procent av det totala elevantalet, hem från Parkfield Community School av föräldrar som är emot undervisningen. Skolan startade projektet ”No Outsiders” för fyra år sedan med målet att öka elevernas kunskaper om att människor är olika, detta rapporterar BBC.

Mariam Ahmed är en av de föräldrar som varit engagerad i protesterna.

– Jag tycker det är helt fel att göra detta vid den åldern. Barn som är så unga vet inte ens om de kommer eller går, hur ska de kunna veta vilken sexuell läggning de kommer ha?

Asma och Mohammaed Jdaitawi fortsätter:

– Det är bra att man lär barn om respekt och värderingar men den sexuella aspekten är emot våra principer.

 

Projektledarens ville skapa en inkluderande skola

Projektet inleddes på skolan 2014 av den assisterande rektorn Andre Moffat, som tilldelades MBE priset 21 för sina insatser för jämställdhet och mångfald i sin utbildning under 2017.

– Det handlar om att lära unga om att vi är olika från och med år ett, det är så långt det här arbetet sträcker sig. Vi pratar bara om att hur det är att vara olika varandra och hur vi är vänner, säger han till BBC.

Andre Moffat mötte de frustrerade föräldrarna men lämnade sedan platsen efter att flera blivit ”personliga och aggressiva”, skriver skolan i ett uttalande.

Skolan lägger ned undervisningen

Skolan har valt att lägga ner undervisningen, men inte på grund av protesterna, meddelar skolan. Tanken ska alltid ha varit att just den undervisningen skulle tagit slut efter halva terminen.

I ett meddelande skriver skolan att det dock behövs en diskussion mellan föräldrar och lärare om hur läroplanen ska se ut i framtiden. En talesperson för skolan säger till BBC att ”No Outsiders” projektet fortfarande är en grundsten i skolan och att den här typen av undervisning alltid funnits med i läroplanen.