2019 är ett år att fira för HBTQ-världen. Det är i år 50 år sedan Stonewall-revolten, som Pride fortsatt internationellt firas till åminnelse av. För 40 år sedan Socialstyrelsen beslutade att ta bort sjukdomsstämpeln för homosexualitet och det är dessutom 10 år sedan den könsneutrala äktenskapslagen röstades igenom i Sveriges riksdag under ledning av den dåvarande Alliansregeringen.

Det glöms ofta bort att Stonewall-revolten egentligen hade sin grund i transpersonernas kamp för sina rättigheter mot upprepad polisbrutalitet på deras klubb i New York. Då de sörjde sin beskyddare Judy Garland accepterade de inte längre denna polisbrutalitet och revolten var ett faktum. I Sverige var Socialstyrelsens beslut egentligen ett beslut av dåvarande generaldirektör Barbro Westerholm, som blev ett myndighetsbeslut om att homosexualitet inte var en sjukdom.

Om vi minns tillbaka på inledningen av AIDS-epidemin så var det kvinnliga präster som stod för själavård och utförde jordfästningarna i stor utsträckning. Det var även i huvudsak kvinnliga sjukskötare som stod för vården när andra delar av samhället och även mångas familjer vände de drabbade och vårt community ryggen.

Idag uppmärksammas Internationella kvinnodagen som ska hjälpa till att belysa kvinnors situation och brist på jämlikhet. Vi vill då påminna alla i vårt community om att det i de flesta fall är kvinnorna som har hjälpt oss i vår kamp och därför är det helt rätt och rimligt att vi stöttar kvinnorna i deras kamp för jämställdhet och likabehandling. Tillsammans är vi alltid starkare.

Öppna Moderater driver därför bland annat frågor som rör kvinnor och transpersoner. Några av dessa frågor är:

 • Insemination för ensamstående kvinnor
 • Rätt till embryodonation
 • Villkoren för inseminationsbehandling för lesbiska ska vara likvärdig i alla landsting
 • Höjd övre åldersgräns för IVF och embryoadoption
 • Inseminationsbehandling på privata kliniker i Sverige
 • Vid assisterad befruktning ska den kvinna som samtycker till befruktning automatiskt bli registrerad som förälder
 • 18-årsgränsen för att få ändrad könstillhörighet måste ses över och ändras till förmån för individuella bedömningar av personen
 • Kunskaper kring transpersoners situation och villkor måste stärks i skolan och vården
 • Frågor om transpersoners hälsa måste prioriteras högre (särskilt för unga transpersoner)
 • Lagar och regler ska inte försvåra för transpersoner att bli föräldrar
 • Friskförklara transsexuella
 • Underlätta att få ut nya betyg och intyg vid ändrad könstillhörighet

Man kan tycka och tänka vad man vill om att kvinnor har en egen dag, men så länge det finns orättvisor som inte går att förklara på något annat sätt än med kön bör den grupp som missgynnas uppmärksammas. För jämställdhet är inte bara det enda anständiga – det är något hela mänskligheten tjänar på.

Ni har varit våra mammor, våra sjuksköterskor och ni är våra hjältinnor. Därför är det självklart för oss att delta i en kvinnokamp som är inkluderande och bottnar i respekt för att kön och sexualitet är något självdefinierat. Vårt fantastiska community ska tillhöra oss alla. Er kamp är vår och denna dagen är er!