Motiveringen till att Daniel blev nekad var enligt vårdcentralen att han testar sig för ofta och utnyttjar skattemedel. Men det hade gått 50 dagar sedan Daniel testat sig och under den perioden hade han haft flera sexpartners.

Nu väljer RFSL Luleå och norra Norrbottens län att göra en offentlig skrivelse och kommentar om det som inträffade. De menar att när vårdcentralen nekar en person som anses vara en riksgrupp för smitta, resulterar det i att personen inte litar på vården. Dessutom ökar det osäkerheten om hur personer ska ta reda på sin hivstatus.

”Vårdcentralen i Luleå har gjort ett stort misstag och bör genast se över sina rutiner om hur man bemöter en MSM-person”

Läs hela pressmeddelandet här:

”MSM-personer (Män som har sex med män) anses alltså vara en riskgrupp för blodsmitta (bla. hiv) enligt geblod.nu med tanke på den mycket längre vänteperioden för gruppen. Sexperterna och smittskyddslagen uppmanar samtliga att känna till sin egen hiv-status. 1177 menar på att det kan dröja upp till 6 veckor (42 dagar) innan hivviruset ens visas i blodet. Att som MSM-person då bli nekad ett test, eller ens ifrågasatt gör det mycket svårare för en MSM-person att känna tillit till vården, samt svårare att veta hur man ska ta reda på sin hivstatus.

Vi på RFSL Luleå och norra Norrbottens län anser att vårdcentralen i Luleå har gjort ett stort misstag och bör genast se över sina rutiner om hur man bemöter en MSM-person som vill ta sitt ansvar och testa sig för hiv och andra STI-sjukdomar. Vi kan även rekommendera denna vårdcentral samt andra vårdinstanser att genom RFSL hbtq-certifiera sig för att säkerställa god vård och bra bemötande för alla människor som kan tänkas komma i kontakt med dem.”