Gängen styr genom kontroll av territorium, där de sätter samhällen i skräck genom hot, utpressning och mord. Det handlar om tvångsrekrytering av unga män, sexuellt utnyttjande av kvinnor och exploatering av minderåriga att utföra kriminella tjänster.

En hård machokultur med låg tolerans för HBTQ-personer präglar gängen som ser möjligheter att utnyttja en grupp som i det centralamerikanska samhället sällan har tillgång till samma rättigheter som andra. Det gäller i extra hög grad för transsexuella, där brotten inte utreds lika noggrant och där en mördad transsexuell person inte får samma konsekvenser som vid andra mord. Transsexuella kvinnor blir ofta tvingade till att utföra grova brott och att smuggla droger.

”Pamela Guadalupe fick ett telefonsamtal från en av gängledarna för det ökända gänget Maras 18”

Det är svårt att få tydligt svar om hur många transsexuella som utsätts för kriminalitet i officiell statistik, bland annat eftersom brotten ofta rubriceras som brott mot ”man i kvinnokläder” snarare än ”transsexuell”, men även för att hatbrott blev ett brott först 2015 och det är en brottsrubricering som fortfarande sällan används. Transfobin och diskrimineringen av transsexuella i samhället finns alltså både hos de kriminella gängen och i de samhällsinstanser som borde skydda drabbade.

Därför blir det skydd som FN:s flyktingorgan UNHCR erbjuder tillsammans med lokala organisationer så viktigt. Här får HBTQ-personer psykosocialt stöd, juridisk hjälp och säkra platser att bo på.

Det var i juli förra året som Pamela Guadalupe fick ett telefonsamtal från en av gängledarna för det ökända gänget Maras 18.

– För mig var det en traumatisk upplevelse som jag inte hade förväntat mig. Det var ett telefonsamtal som förändrade mitt liv för alltid.

Gängledaren försökte tvinga Pamela att smuggla droger på en buss. När hon vägrade hotade han henne med att han skulle hitta henne var än hon befann sig. Pamela fick omedelbart söka beskydd genom organisationen Comcavis Trans, en lokal partnerorganisation till UNHCR, som stöttar och verkar för mänskliga rättighet för transsexuella kvinnor.

”Trots hoten valde Pamela därför att stanna”

Pamela ansökte om asyl i USA. Under tiden som hennes ansökan behandlades fick hon ett temporärt jobb för Comcavis Trans. Men när hon efter några månaders väntan till slut beviljades asyl fick hon klart för sig att hon aldrig skulle kunna återvända hem igen. Hon tänkte på sin familj och sin mamma.

– Min mamma betyder allt för mig. Hon mådde mycket dåligt under den här perioden, och det gjorde jag också. Hon bad mig att stanna.

Trots hoten valde Pamela därför att stanna.

– Efter att jag har jobbat med Comcavis har jag insett att det här arbetet är nödvändigt, samtidigt som jag tycker så mycket om att arbeta för mänskliga rättigheter för transsexuella kvinnor här i El Salvador.

Idag har Pamela ett fast jobb inom organisationens administration och i framtiden drömmer hon om att ta juristexamen.

Trots att den allmänna bilden av transsexuella personer i El Salvador långsamt förändras, är det fortfarande en lång väg att gå till lika rättigheter och likabehandling.

– Det krävs mycket arbete för att förändra den kollektiva bilden, och framförallt agerandet mot transsexuella personer i El Salvador. HBTQ-grupper utsätts fortfarande för diskriminering, tvångsförflyttning, sexuellt utnyttjade och andra former av våld och brott mot deras mänskliga rättigheter, säger Elisa Carlaccini, Head of National Office på UNHCR i El Salvador.

Elisa Carlaccini menar att det är nödvändigt att ta fram riktlinjer för att adressera de specifika skyddsbehov som gruppen har och samtidigt öka medvetenheten genom informationskampanjer i skolor. Dessutom måste vi även komma ihåg att samtal kring HBTQ-personer och deras rättigheter ofta kan stöta på religiöst motstånd.

– Det största behovet just nu är att kunna ge transsexuella kvinnor som lämnat sina hem en trygg plats att bo på, en plats där man i lugn kan börja tänka på hur man ska hantera sin situation och där man kan se en värdig och trygg framtid, säger hon.

Pamela Guadalupe är ett fingerat namn.