Med hopp om att HBT-socialdemokraterna skulle vara en bråkig kraft inom partiet tackade Mona Sahlin för rörelsens hyllningar vid den under söndagen avslutade kongressen.
Kongressen med ett trettiotal ombud från hela landet hölls i Göteborg i samband med HBTQ-Festivalen. Organisationen antog sitt politiska program vid förra årets kongress och i år blev det fokus på organisatoriska frågor.
Förbundsordförande Anders Selin omvaldes och man kunde välkomna två nya lokalavdelningar: Sjuhäradsbygden och Jönköping. Förbundet har sedan tidigare åtta lokalavdelningar och vid årsskiftet 311 medlemmar.
HBT-Socialdemokraternas utveckling har gjort att man kunde ta emot ett bidrag på nära 800 000 kronor av Ungdomsstyrelsen från det nationella bidraget till hbt-organisationer.
När tidigare partiordföranden Mona Sahlin kom till kongressen under söndagen var det för att ta emot ett diplom och en hyllning från hbt-kamraterna för engagemanget.