Kan alla medarbetare på din arbetsplats vara sitt rätta jag på jobbet? Förmodligen inte. Faktum är att jobbet kan vara den svåraste platsen att vara sig själv på och många tvingas varje dag förändra sig för att passa in. Men det finns arbetsplatser där medarbetarna kan vara sig själva fullt ut. Vi måste lyfta fram de arbetsplatserna och visa hur man kan lyckas göra ett arbetsliv för alla.

”En roll som inte är ens rätta jag”

För en del personer innebär förberedelsen inför arbetsdagen inte bara en snabb dusch och frukost, det innebär också att gå in i en roll, en roll som inte är ens rätta jag. Innan arbetsdagen börjar måste en byta kläder och anpassa sitt utseende så att det stämmer med normen för hur en man eller kvinna ska se ut och vara.

En helt vanlig dag på jobbet innebär att ständigt kompromissa med en grundläggande del av den egna personen. En helt vanlig dag på jobbet innebär att tystna på kafferasten med kollegorna när samtalet kommer in på vad som hände i helgen eller inte säga hela sanningen när man berättar om vem man lever tillsammans med.

För många som är öppna med den egna identiteten och/eller sexualiteten innebär en helt vanlig dag på jobbet även en dag med utanförskap, trakasserier och diskriminering. En får inte vara med i gemenskapen, en får inte följa med till lunchrestaurangen, en får inte representera företaget på mötet och en får inte möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter.

”Skapa en arbetsplats där alla får samma möjligheter och rättigheter att vara sig själva”

Att visa den egna identiteten kan även innebär att en inte får något jobb alls. Att en aldrig går vidare till nästa steg i processen efter den första anställningsintervjun. Rekryteraren ringer inte tillbaka till den som avviker från normen.

Men det finns arbetsgivare som arbetar aktivt och systematisk med att skapa en arbetsplats där alla får samma möjligheter och rättigheter att vara sig själva. Där ledningen tydlig tar ställning för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och där heteronormativa och exkluderande antaganden vid fikabordet och i verksamheten problematiseras och ifrågasätts. Arbetsplatser där man har insett att allas rätt till lika behandling också är en fråga för företagets lönsamhet. Där allas kompetens tas till vara. Där värdefull och unik kompetens inte sorteras bort för att personen inte passar in i normen.

Men hur gör dessa arbetsplatser? Hur lyckas företag se till att vi alla hör till, är inkluderade och kommer till vår rätt?

Tidigare vinnare tipsar

För att uppmärksamma bra förebilder, lyfta goda exempel och inspirera fler arbetsplatser att arbeta med HBTQ-rättigheter delar Unionen sedan år 2011 ut ett HBTQ-pris. Här är tidigare vinnares tips för att bli en arbetsplats där det är en självklarhet att få vara sig själv:

  • Ledningen måste stå bakom. Chefer och ledare måste vara tydliga och stå upp för frågorna på arbetsplatsen, även när det kommer kritik.
  • Lär er mer. Ett framgångsrikt inkluderingsarbete utifrån et HBTQ -perspektiv förutsätter kunskap om frågorna.
  • Mångfald i allt, överallt. Mångfald är inte en enskild fråga, den finns i allt. Koppla ihop mångfaldsarbetet med verksamhetsplaneringen och arbeta med frågan på flera nivåer. Se över mål, rutiner, checklistor, utbildningar, hur introduktion av nya medarbetare går till och rekryteringsprocessen.
  • Arbeta systematiskt. Mät, agera och följ upp. Ta fram rutiner så att alla vet hur företaget ska agera om något händer.
  • Samverka med facket. Arbeta tillsammans, det ger synergieffekter.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi vill att arbetslivet ska vara för alla och därför vill vi lyfta fram de arbetsplatser som lyckas med att förverkliga det. Arbetsplatser där allas kompetens tas till var. Där det råder en fri atmosfär – och man har gjort upp med exkluderande normer en gång för alla.

I juli delar vi ut ännu ett HBTQ-pris. Är din arbetsplats värd att prisas? Gör din nominering på www.unionenopinion.se