– Det är er förlust, säger Steven Anderson till SvD.

Hatpastorn fick ett brev under onsdagen med ett beslut från Nederländernas myndighet för säkerhet och rättvisa. Där står det att han inte är välkommen in i landet, och inte heller till hela Schengenområdet som innefattar 26 länder. Det är antiterrormyndigheten NCTV som gjort en utvärdering och därigenom har detta preliminära beslut fattats.

”…du ses som en allvarlig och faktisk fara för allmän ordning och allmän säkerhet. […] jag har bestämt mig för att anmäla dig till Schengeninformationssystemet (SIS) under två år. Det är möjligt att begära att en ansökan avslås”, står det i brevet från nederländske statssekreteraren för säkerhet, Mark Harbers, som SvD tagit del av.

”Det är ett tecken i tiden på hur gudalöst Europa har blivit. Det är er förlust”

Går beslutet igenom blir hatpredikanten anmäld till SIS och kan då gripas vid gränsen i något av de 30 länder som är med i systemet. I databasen finns det registrerad information om den anmälda personen och vad som ska göra när denne grips. Sverige är med i systemet vilket innebär att hatpredikanten kan gripas om han skulle komma på besök.

– Jag tycker att de har fel och att det är dåligt att de förbjuder mig från att predika Guds ord och sanningen. Det är ett tecken i tiden på hur gudalöst Europa har blivit. Det är er förlust, säger han till SvD.

Även om det inte fattats något slutgiltigt beslut, lutar det mot att det kommer gå igenom och då blir det inget besök till Sverige.

– Det påverkar mig inte så mycket. Det är ni som är fördömda, Sverige och Nederländerna har skjutit sig i foten. Jag tycker det är dåligt att förbudet påverkar alla 26 länder, de kan knappast ha frågat allihop, men vi ses om två år, säger han till SvD.