Kanadas lagstiftning för bloddonation var likadan som Sveriges innan lagändringen. Nu väljer Kanada att sänka tiden för när MSM får donera blod, tidigare fick inte de ha sex på ett år för att kunna donera blod. Nu sänks tiden till tre månader.

Ändringen meddelades av Kanadas Hälsominister Ginette Petitpas och kommer träda kraft 3 juni i år.

– Idag tar vi ett stort steg mot ett rättvist, forskningsbaserat donationssystem genom att sänka perioden till tre månader och istället börja med screening som baseras på personens sexuella beteende, säger Ginette Petitpas.

1992 infördes ett livstidsförbud för MSM att donera blod, som togs bort 2013. Då hade MSM möjligheten att donera blod om de inte haft sex på fem år. 2016 ändrades till ett år och från och med 3 juni i år kommer det vara tre månader.

Reglerna för MSM som vill donera blod har kritiserats av flera olika hbtq-organisationer i Kanada under nästan 20 års tid. Nu har de äntligen fått gehör.