Under helgen 14 till 16 juni hade HBT-Socialdemokraterna(S) sin kongress i Luleå. HBT-S menar att kongressen var en viktig milstolpe från att gå från aktivistorganisation till en fullvärdig sidoorganisation.

På kongressen valdes en ny förbundsordförande och en förbundsstyrelse. Till ny förbundsstyrelse valdes Daniel Andersson, 32 år, som också har en plats i riksdagen.

– Jag är hedrad av förtroendet att bli vald till förbundsordförande för HBT-Socialdemokrater. I en folkrörelse som vår är ett förtroende det allra finaste en kan få och det både stärker och förpliktar, så stort tack, säger Daniel.

Han säger att han tillsammans med styrelsen vill fördjupa och intensifiera satsningen på studier för att ytterligare sprida det studiearbete som HBT-S bedriver. Han menar att det är via kunskap som det skapas engagemang hos människor.

– Som en del av socialdemokraternas verkställande utskott kommer HBT-Socialdemokrater med vår spetskompetens vara en ledande kraft i utvecklingen av Socialdemokraternas politik. Vi ska också vara en tydlig röst och drivkraft för att stärka HBTQ+personers rättigheter i Sverige och världen, fortsätter Daniel.