Majoriteten av sexuellt aktiva vuxna kommer att smittas av HPV, men utan att utveckla symptom. Både män och kvinnor kan vaccinera sig mot detta och ju färre sexpartners man haft när man vaccinerar sig, desto bättre skydd ger vaccinet.
Idag erbjuds flickor inom årskurs 5-6 att vaccinera sig och kvinnor upp till 26 år kan vaccinera sig inom högkostnadsskyddet. Killar och män får bekosta vaccinet själv. Det är tre doser och kostar mellan 4 000-6 000 kronor totalt och det är detta som fått kritik.

Erik Galli jobbar på tidningen Ottar och han har försökt söka svar hos läkare, experter och socialminister Lena Hallengren. Han upplever att det bara skapas nya frågor, men inga svar. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat regeringen sedan 2017 att även pojkar ska erbjudas vaccinet gratis, men inget har fortfarande gjorts.

Omkring 300 män drabbas varje år av HPV-relaterad cancer och män som har sex med män är särskilt utsatta. I både Norge och Kanada ingår pojkar i samma vaccinationsprogram som flickor, men inte i Sverige. Att man inte vet mycket om HPV är kanske inget att skämmas över, menar Erik. Han skickade ut ett 20-tal sms till sina vänner och de flesta svarade att de inte visste något, eller väldigt lite om HPV.

Läkare och politker har inte många svar

Erik pratar med Göran Bratt, läkare på Venhälsan i Stockholm.

Går det då att säga att det finns en viss ålder då det är för sent att vaccinera sig?
– Nej. Du kan inte veta. Men det vi vet är att det är en väldigt vanlig infektion. Efter ett antal sexuella kontakter ger vaccinet inte så stor effekt.

Bör man känna sig orolig om man tillhör gruppen män som har sex med män?
– Nej, men jag tycker att det är extra viktigt för gruppen män som har sex med män att se till att vaccinera sig.

Göran menar också att PrEP kan påverka antalet ökade HPV-relaterade cancerfall.

– Med situationen vi är i nu med PrEP kommer HPV-orsakad sjuklighet att öka. I länder med större PrEP-verksamhet har man visat att alla sexuellt överförbara sjukdomar ökar, även HPV. På sikt, om tjugo år eller så, kommer det att visa sig i cellförändringar och cancerfall.

Erik pratar därefter med Lena Hallgren, socialminister, och frågar hur det kommer sig att det dröjt med beslutet om att börja vaccinera skolpojkar.

– Folkhälsomyndigheten bedömde i sitt beslutsunderlag till regeringen att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt allmänt vaccinationsprogram, det vill säga att alla pojkar ska erbjudas vaccinering inom det allmänna nationella barnvaccinationsprogrammet, inte endast särskilda riskgrupper. Det finns alltså inget förslag för vaccination mot HPV för pojkar som tillhör särskild riskgrupp. Däremot att det ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet, precis som för flickor, säger Lena Hallengren.

En föregångare i HPV-frågan är region Blekinge, som föregår regeringen och har börjat erbjuda pojkar i årskurs 5-6 vaccinet, så lösningen går att nå utan regeringens beslut, även om det såklart skulle hjälpa.

Erik upplever att han fått mer frågor, istället för svar

– Jag har pratat med läkare, epidemiologer, hälsoekonomer och politiker, men har fortfarande inte fått svar på om jag nu, vid 28 års ålder, borde vaccinera mig mot HPV. Istället har jag nya frågor. Borde jag ha erbjudits vaccin tidigare i livet?

– Varför har jag, som så många andra homo- och bisexuella män, inte informerats om att vi borde vaccinera oss? Och vad, om något, bör göras för att skydda dem som tillhör en riskgrupp och som inte fått vaccinet som barn?