Det finns inte mycket insamlad data, förutom enstaka nyhetsinslag, om hur utbredd diskrimineringen av lesbiska, gay/homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexpersoner faktiskt är. Redan nu finns det en lagstiftning inom EU som kräver att människor ska behandlas lika, men trots det är det inte alltid så.

Därför har Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter inlett en undersökning som ritkar sig till dessa grupper och som bor inom EU, Serbien eller Nordmakedonien. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behövs såklart många deltagare. Svaren är anonyma så ingen kommer kunna identifiera de som svarar.

När undersökningens resultat sedan sammanställts kommer nationella och europeiska beslutsfattare bättre kunna fokusera på de problem som hbtq-personer själva upplever är de värsta. Effektivt helt enkelt! Detta är andra omgången EU-omfattande insatsen för att samla in HBTI erfarenheter inom ramen för den största undersökning som gjorts inom detta område.

För att göra undersökningen klickar du HÄR.